Polder Buków został zbudowany w latach 1989-2002. Ma około 830 hektarów powierzchni. Jest sztucznym zbiornikiem przeciwpowodziowym na Odrze, położonym na terenie trzech gmin – Gorzyce, Lubomia i Krzyżanowice, u północnych wrót Bramy Morawskiej. W trakcie jego budowy trzeba było usunąć wieś Kamień nad Odrą.

Nazwa polderu wywodzi się od wsi Buków, która z nim sąsiaduje. Polder Buków jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt. Opowiada o tym przyrodnik i ornitolog Grzegorz Chlebik w filmie „Polder Buków. Koegzystencja człowieka z naturą”. Autor scenariusza i zarazem lektor filmu od wielu lat prowadzi własne badania w dolinie górnej Odry.

Ten film szkoleniowy został zrealizowany przez Fundację Kreatywny Śląsk i Grzegorza Chlebika. To już trzeci dokument na temat walorów przyrodniczych rzeki Odry.