Pomnik Odry jest miedziano-kamiennym odlewem rzeki, usytuowanym na Bulwarze Włostowica, obok Przystani Kardynalskiej. Na płaskorzeźbie wyżłobione jest koryto Wrocławskiego Węzła Wodnego. Dzięki możliwości dotykania go można odczytać przebieg rzeki.

Na mapie odnajdziemy też ważne miejsca Wrocławia, m.in. Rynek, Narodowe Forum Muzyki, budowle wodne, a także mosty i śluzy. Wszystkie turystyczne atrakcje, umieszczone na tablicach, opisane są po polsku oraz w alfabecie Braille´a. To pomoc edukacyjna dla osób niewidomych i z deficytami wzroku.

Autorem projektu pomnika jest Piotr Makała, realizacją zajęła się fundacja OnWater.pl, organizująca zajęcia dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz Polski Związek Niewidomych.

Pomnik Odry, jak zaznaczają przedstawiciele fundacji, jest elementem większego projektu pn. Szlak Odry. W planach są zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem płaskorzeźby przeznaczone dla dzieci niedowidzących i niewidomych.