Oprócz historii ludzi w filmie przedstawiono krajobraz rzeczny razem z jego architekturą hydrotechniczną. Możemy oglądać najważniejsze miejsca odrzańskie we Wrocławiu: porty, jazy, śluzy, stocznie, nabrzeżne gabiony i pływające po rzece jednostki.

W filmie wysłuchamy wspomnień kapitanów żeglugi śródlądowej na Odrze i ludzi związanych z portem, którzy pracowali tu już od lat czterdziestych XX wieku, byli to m.in. kpt Mieczysław Balcerkiewicz, kpt Henryk Pierchała, kpt Janusz Fąfara, kpt Stanisław Kwiecień, kpt Jerzy Onderko, kpt Andrzej Podgórski, kpt Zbigniew Priebe, kpt Władysław Stypczyński, kpt Czesław Szarek, kpt Wojciech Kato, kpt Stanisław Kowalik, Jędrzej Gawerski, Danuta Fąfara, Ireneusz Hinze.

Kadrom towarzyszy piękna muzyka Michała Zygmunta, pasjonata Odry i jej niezwykłej historii.

Kapitańskie Opowieści - Krótka Historia Żeglugi Odrzańskiej
reżyseria i zdjęcia: Ewa Dobrołowicz
scenariusz: Wioletta Wrona Gaj
muzyka: Michał Zygmunt
produkcja Forma& Czas oraz Fundacja Otwartego Muzeum Techniki