Początki Promenady Staromiejskiej sięgają pierwszych lat XIX wieku. To pas zieleni miejskiej znajdujący się w miejscu dawnych fortyfikacji obronnych wzdłuż Fosy Miejskiej, wpisany do rejestru zabytków Wrocławia. Ma ponad 3,5 kilometra i ciągnie się od pl. Jana Pawła II po pl. Dominikański, a dalej przechodzi w park Juliusza Słowackiego i szpaler drzew nad Odrą przy bulwarze Dunikowskiego. Nie jest to bogaty przyrodniczo teren (najciekawsze gatunki drzew to stare cisy i platany), ze względu na położenie (centrum miasta) nie zobaczymy tu również wielu zwierząt, spotkamy za to około 30 gatunków ptaków, a w fosie wiele gatunków ryb, w tym karpie.

Ponad 100 nowych drzew
Remont promenady spowodowany był zmianą wyglądu całej okolicy w pobliżu Narodowego Forum Muzyki. Promenada została pokryta nową nawierzchnią, pojawiły się instalacje nawadniające, nowe trawniki, ławki, kosze na śmieci, balustrady. Oprócz tego Zarząd Zieleni Miejskiej posadził nowe drzewa i krzewy. Zasadzono ponad sto drzew liściastych, około 11 tysięcy krzewów, w tym krzewów iglastych. Zasiano również nowe trawniki.